Lisää
Hyvinvointia
työhön

Luottamuslääkärit - kollegojen lääkäreitä

Lääkärin on sairastuessaan tai työkyvyn ollessa uhattuna joskus vaikea hakea itselleen apua. Luottamuslääkärin puoleen voit kääntyä, jos koet tarvitsevasi apua tilanteeseesi erityisen luottamuksellisesti tai oman työterveyshuollon ulkopuolelta.

Lääkäriliiton luottamuslääkärit ovat kokeneita kollegoita, jotka auttavat lääkäriä terveydellisissä ongelmissa ja hoitoon hakeutumisessa, jos lääkärin on vaikea hakea apua muualta. Luottamuslääkärit eivät korvaa työterveyshuoltoa, mutta toimivat lääkärien lääkäreinä niissä tilanteissa, joissa hoitoon halutaan hakeutua luottamuksellisesti ja kollegalta tukea saaden.

Luottamuslääkärien antama hoito on usein oikeaan hoitopaikkaan ohjaamista ja hoidon aloitusta, varsinainen lääketieteellinen jatkohoito hoidetaan normaalisti terveyspalvelujärjestelmässä. Luottamuslääkäri voi esimerkiksi auttaa kuntoutukseen hakeutumisessa, neuvoa päihdeongelmien hoidon aloituksessa tai antaa työnohjausta hankalissa tilanteissa.

Hoitoon hakeutuminen on maksutonta

Luottamuslääkärien antama hoito ja neuvonta on Lääkäriliiton jäsenelle maksutonta. Lääkäriliitto maksaa luottamuslääkärille korvauksen kollegan hoitamisesta. Potilaana olleen lääkärin nimi tai muut henkilökohtaiset tiedot eivät tule liiton tietoon.

Luottamuslääkäreissä on erityisesti työssä jaksamisen tukemiseen ja psykiatrisiin ongelmiin perehtyneitä lääkäreitä. Luottamuslääkärit ovat saaneet Lääkäriliiton järjestämää koulutusta erityisesti lääkärien hoitoon liittyvissä asioissa.

Luottamuslääkäriä tarvitessasi voit ottaa yhteyttä puhelimella 040 5063685 tai sähköpostilla: kristiina.toivola@fimnet.fi tai kristiina.toivola@tyonilo.fi.

Vastaanottoni on Lääkäriasema Elonissa, Yliopistonkatu 20, Turku.
 
Ajanvarauksessa p. 02 4844 500 voit kertoa että kyse on luottamuslääkärikäynnistä.


Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy