Lisää
Hyvinvointia
työhön

Ryhmäanalyyttinen ryhmäterapia

Ryhmäanalyyttinen ryhmä terapiassa, työnohjauksessa ja työyhteisöjen kehittämisessä.

Ryhmäanalyysi on tapa työskennellä ja ajatella koskien ryhmää. S. H. Foulkes alkoi 1940-luvulla kehittää vuorovaikutuksen mallia, jossa jokainen oppisi ottamaan vastuuta itsestään ja muista pitäen kiinni samalla omista oikeuksistaan. Hän perusti terapiaryhmän, jonka kokemuksista alkoi kehittyä ryhmäanalyysi. Ryhmäanalyyttisiä ryhmiä ja ryhmäanalyyttistä menetelmää käytetään myös mm. työnohjauksessa sekä työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisessä.

Ryhmäanalyysi ei ole yksittäinen teoria, vaan se on saanut vaikutteita mm. psykoanalyysistä, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta. Mielenkiinnon kohteena on erityisesti yksilön ja ryhmän välinen suhde. Ryhmäanalyysi korostaa ihmisen kokemuksen sosiaalista luonnetta.

Keskeistä ryhmäanalyyttisessä ryhmässä on saada vapaan keskustelun avulla syntymään kommunikaatiota ryhmäläisten välille. Kommunikaatio vie prosessia eteenpäin. Kaikki ryhmän jäsenten ilmaisevat ideat ja ajatukset ovat arvokkaita ja niitä arvostetaan sellaisinaan ryhmän kokonaisuutta edistävinä.

Ryhmäanalyyttinen terapiaryhmä/hoitoryhmä sopii useimmille psykoterapiaa tarvitseville henkilöille. Hoitoon hakeutumisen syynä voivat olla psyykkiset ja psykosomaattiset oireet, vaikeudet tulla toimeen itsensä kanssa ja vaikeudet ihmissuhteissa. Kun ongelmat ovat ennen kaikkea sosiaalisessa kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa, on ryhmäterapia usein yksilöterapiaa parempi vaihtoehto. Usein ryhmäterapia on myös suositeltava jatkohoito yksilöterapian jälkeen.

Lisätietoa: http://ryhmaanalyysiyhdistys.fi/


Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy