Lisää
Hyvinvointia
työhön

Ryhmäanalyysi

Ryhmäanalyysi on Euroopassa laajalle levinnyt ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämisen malli, jota käytetään psykoterapeuttisissa pienryhmissä, erilaisten työyhteisöjen kehittämisessä, työnohjauksessa ja suurryhmissä.

Ryhmäanalyysi on tapa työskennellä ja ajatella koskien ryhmää. Sen synty ajoittuu toiseen maailmansotaan, jolloin S. H. Foulkes joutui monien muiden tapaan pakenemaan Hitlerin mielivaltaa Saksasta Englantiin. Muiden
yksinvaltiaiden tapaan Hitler uskoi tietävänsä paremmin kuin muut ja toimi sen mukaan. Seuraukset tiedämme.

S. H. Foulkes alkoi kehittää vuorovaikutuksen mallia, jossa jokainen oppisi ottamaan vastuuta itsestään ja muista pitäen kiinni samalla omista oikeuksistaan. Hän perusti terapiaryhmän, jonka kokemuksista alkoi kehittyä
ryhmäanalyysi. Nykyään ryhmäanalyysiä sovelletaan paitsi hoidollisiin pienryhmiin, myös suurryhmiin, työyhteisöihin ja organisaatioihin.

Ryhmäanalyysi ei ole yksittäinen teoria, vaan se on saanut vaikutteita mm. psykoanalyysistä, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta. Mielenkiinnon kohteena on erityisesti yksilön ja ryhmän välinen suhde.
Ryhmäanalyysi korostaa ihmisen kokemuksen sosiaalista luonnetta.
 


Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy