Työyhteisöpalvelu
Työnilo

Lisää hyvinvointia työhön!

p. 040 5063685 kristiina.toivola@tyonilo.fi

Mitä teen ja mistä kaikki alkoi?

Olen toiminut lähes koko työurani työterveyshuollon erikoislääkärinä eri paikoissa. Huomasin jo alussa, että työterveyslääkäri joutuu paljon pohtimaan keinoja työssä jaksamiseen. Lääkärin keinot eivät aina riitä ja kehittyäkseni kautta hakeuduin työnohjaajakoulutukseen, josta valmistuin v.1993. Olen tehnyt työnohjausta ja konsultointia käytännön lääkärintyön ohella erityisesti terveydenhuollossa, mutta myös muilla aloilla erityisesti esimies- ja asiantuntijatyössä.

Lääkärien työhyvinvointia olen pohtinut ja edistänyt luottamustehtävissä Lääkäriliitossa ja Duodecimissa. Olen toiminut myös lääkärien hvvinvointia ja työnohjausta edistävissä kansainvälisissä yhteisöissä. Lääketieteen koulutus ja työpaikoilla tapahtuva erikoistuvien lääkärien ohjaus kiinnostivat niin paljon, että oli Turun yliopistolla työterveyshuollon kliinisenä opettajana muutaman vuoden ja hankin lääkärikouluttajan erityispätevyyden.

Siirry palveluihin